Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 6)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 6)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 6)

Three Gates Of Widoms (Part 6)

 

 

“CHẤP NHẬN THẾ GIỚI”

“Accept the WORLD”

 

“Thật kì lạ”, hoàng tử nghĩ thầm, “Tại sao mình không nhìn thấy lời chỉ dẫn này lần đầu?”

“How strange,” thought the prince, “why didn’t I see this instruction at first?”

>> Khóa Học Viết Email

Hoàng tử nhìn quanh mình và nhận thấy thế giới mà anh ta cố chinh phục, biến chuyển, và thay đổi. Anh ta bị choáng ngợp bởi sự tươi sáng và vẻ đẹp của mọi vật. Bởi sự tuyệt mỹ. Và vì nó chính là cùng một thế giới như trước đây. Có phải thế giới đã thay đổi, hay nhận thức đã thay đổi?

The prince looked around him and noticed the world he was trying to conquer, transform, and change. He was overwhelmed by the brightness and beauty of everything, and by perfection. And because it is exactly the same world as before. Has the world changed, or has perception changed?

 

Hoàng tử lại đến gặp Thiền Sư, và vẫn câu hỏi quen thuộc:

The prince went to see the Zen master again, and asked the same question:

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

– Con đã học được gì trên đường đời?

– What have you learned in your life?

 

– Con đã học rằng thế giới là chiếc gương của tâm hồn. Tâm hồn của con, trái tim của con không nhìn thấy thế giới, mà nhìn thấy chính nó trong thế giới. Khi tâm hồn và trái tim con reo vui, thế giới dường như cũng vui. Khi chúng buồn rầu, thế giới dường như cũng buồn. Thế giới không buồn cũng không vui. Nó chỉ đang là,… là tất cả. Không phải là thế giới gây phiền toái cho con, mà là ý tưởng con có về nó. Con chấp nhận nó mà không phán xét, hoàn toàn, một cách không điều kiện.

– I have learned that the world is a mirror of the soul. Your soul and your heart do not see the world but see themselves in the world. When your soul and heart rejoice, the world seems to be happy too. When they are sad, the world seems sad too. The world is neither sad nor happy. It is just being,… is all. It’s not the world that bothers me, but the idea I have about it. I accept it without judgment completely and unconditionally.

 

– Đây là điều trí tuệ thứ ba, Thiền Sư nói. Hiện giờ con hoà thuận với chính con và với những người khác trên thế giới.

“This is the third wisdom,” said the Master. “Now You are at peace with yourself and with other people in the world.”

>> Tiếng Anh Công Sở

Một cảm giác sâu sắc của sự yên bình tĩnh lặng bên trong hoàng tử.

A profound feeling of peace and tranquility within the prince.

 

Sự im lặng bên trong chàng.

The silence within him.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

– Con đã sẵn sàng, giờ thì, hãy vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng, Thiền Sư nói, từ sự im lặng của hoàn toàn.

“You’re ready, now let’s cross the last gate,” said the Master, from the total silence.

 

Và vị Thiền Sư biến mất.

And the Zen Master disappeared.

The end

Xem thêm:

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 1)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 2)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 3)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 4)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 5)

Theo: Interesting Stories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy