Bạn tồn tại là vì bạn tạo ra giá trị

Bạn tồn tại là vì bạn tạo ra giá trị

Bạn tồn tại là vì bạn tạo ra giá trị

You exist because you create value

 

 

Gà con ngây thơ hỏi gà mái mẹ rằng: “Hôm nay mẹ đừng đẻ trứng nữa, mang con đi chơi đi, được không mẹ?”

The chick innocently asked the hen: “You don’t lay eggs today, take me out to play, okay mom?”

 

Gà mái mẹ trả lời: “Không được, mẹ phải tiếp tục đẻ trứng con yêu à.”

The hen replied, “Nope, I have to keep laying eggs, honey.”

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Gà con khó chịu, vùng vằng dỗi: “ngày nào mẹ cũng đẻ rất nhiều trứng rồi mà?”

The chick was annoyed, sulking: “But, you’ve laid a lot of eggs every day?”

 

Gà mái mẹ trả lời đầy ẩn ý với gà con: “Mỗi ngày một quả trứng, dao phay chỉ đặt cạnh bên. Một tháng không đẻ trứng, chỉ còn nước vào nồi.”

The mother hen replied meaningfully to her chicks: “One egg a day, the machete is just next to me. A month without laying eggs, I would be in the pot.”

>> Khóa Học Ngữ Pháp

Bài học rút ra:

Bạn tồn tại là vì bạn tạo ra giá trị. Đến một ngày mất đi giá trị của mình, bạn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật tất yếu, có cho thì mới có nhận. Khi bạn không thể cung ứng giá trị, đừng mong cầu nhận được bất cứ thứ gì.

Morals:

You exist because you create value. Until one day you lose your value, you will be eliminated from the game. That is the inevitable rule, there is only giving, there is receiving. When you can’t provide value, don’t expect anything in return.

 

Và đừng quên rằng, giá trị của quá khứ không đại diện cho tương lai, vì vậy hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Vinh quang hay thành tựu của quá khứ chỉ làm bạn mờ mắt, ngày một cách xa vạch đích ở tương lai.

And don’t forget, the value of the past does not represent that of the future, so do work hard every day. The glory or achievements of the past only blind you, making you be day by day far from the finish line in the future.

Theo: Moral Stories

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy