Câu Chuyện Về Vẻ Đẹp

Câu Chuyện Về Vẻ Đẹp

Câu Chuyện Về Vẻ Đẹp

The Story of Beauty

 

Một tiểu thư xuất thân từ Hoàng tộc có nhan sắc được ca tụng vuôn vàn xinh đẹp đi lễ chùa, gặp chú tiểu đang ngồi thiền, cô kiêu hãnh hỏi:

A lady from a Royal family whose beauty was praised for her beauty went to the temple, met the young monk meditating, she proudly asked:

 

– Ta là tiểu thư nhà quyền quý. Ngươi có thấy ta đẹp không?

– I’m the lady from a Royal family. Do you think I’m beautiful?

 

Chú tiểu đáp:

The young monk replied:

 

– Người chẳng có gì đẹp cả.

– You’re not pretty at all.

 

Nghe nói thế, cô gái mở tròn đôi mắt, bực bội nói:

– Ta được ca ngợi là người đẹp nhất chốn kinh thành. Tại sao nhà ngươi không đi hỏi những người khác nhận xét về nhan sắc ta như thế nào?

Heard about that, the girl opened her eyes wide and said angrily:

– I was hailed as the most beautiful person in the capital. Why don’t you go and ask other people to comment on my beauty?

 

Chú tiểu đáp:

– Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. Duy trì đức tính hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. Biết giúp đỡ những người nghèo đó là tấm lòng đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp. Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp. Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.

The young monk replied:

– Maintain virtues in a dignified manner is a beautiful person. Keep the virtue of being gentle and faithful is a beautiful character. See people fall and get them up is a beautiful gesture. Know to help the poor is a beautiful heart. Take care of elderly parents is a beautiful soul. Say words of comfort and help people in danger or in fear of something is a beautiful language. No wrong thought arises in your head, it is a beautiful idea. Help people in the dark to open their minds to learn words is beautiful wisdom.

 

Người có thấy người đẹp chỗ nào không?

Where do you find your beauty?

 

Bài học: Ngoại hình đẹp là do trời ban nhưng sống đẹp là do rèn luyện.

Moral: Good looks are a gift from God, but living well comes from practice.

>> Việt Anh Song Ngữ vẫn nhận kèm 1-1 online đối với các bạn muốn học Tiếng Anh Giao Tiếp, Biên – Phiên Dịch, Viết Email, Ngữ Pháp. Inbox Fanpage Việt Anh Song Ngữ-Trang Học Tiếng Anh Toàn Diện | Facebook để được tư vấn

Theo: Moralstories

Content Writer: Thu Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy