Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 4)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 4)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 4)

Three Gates Of Widoms (Part 4)

 

 

“CHẤP NHẬN CHÍNH BẠN”

“Accept YOURSELF”

 

Hoàng tử tự hỏi tại sao anh ta không nhận ra lời chỉ dẫn này khi băng qua cánh cửa đầu tiên, ở phía đối diện.

The prince wondered why he didn’t recognize this instruction as he passed through the first door, on the opposite side.

>> Khóa Học Viết Theo Yêu Cầu

“Khi ta mải tranh đấu, ta trở nên mù quáng”, chàng tự nhủ.

“When I’m busy fighting, I become blind,” he told himself.

 

Hoàng tử cũng nhìn thấy, trải dài suốt mặt đất chung quanh anh ta, mọi thứ mà anh ta loại bỏ và đấu tranh bên trong mình: những sai lầm, những mặt xấu, những giới hạn, và tất cả tính ác. Và rồi anh ta học được làm thế nào để tổ chức chúng, chấp nhận chúng và yêu quý chúng. Anh ta đã học cách yêu chính mình mà không so sánh, phán xét, trách móc.

The prince also saw, stretching across the earth around him, everything that he rejected and struggled with within himself: mistakes, wrong sides, limitations, and all evil. And then he learned how to organize, accept, and love them. He has learned to love himself without comparison, judgment, or reproach.

>> Khóa Học Giao Tiếp Hàng Ngày

Hoàng tử lại gặp Thiền Sư và được hỏi:

The Prince again met the Zen Master and was asked:

 

– Con đã học được gì trên đường đời?

– What have you learned in your life?

 

– Con đã học rằng ghét bỏ hay chối bỏ chính mình để mà kết án chính mình sẽ không bao giờ có được sự yên bình cho chính mình. Con đã học cách chấp nhận chính mình, một cách hoàn toàn, một cách vô điều kiện.

– I have learned that hating or denying yourself to condemn yourself will never bring peace. I have learned to accept myself completely and unconditionally.

 

– Tốt lắm, Thiền Sư nói, đây chính là chặng đường đầu tiên để có trí tuệ. Giờ thì con hãy đi qua cánh cửa thứ hai một lần nữa.

“Very well,” said the Master, “this is the first step to getting wisdom.” Now go through the second door again.

>> Khóa Học Viết Email

Ngay khi hoàng tử đến phía bên kia của cánh cửa, anh ta nhìn thấy mặt sau của cánh cửa thứ hai và nó được ghi rằng:

As soon as the prince reached the other side of the door, he saw the back of the second door and it was inscribed:

 

“CHẤP NHẬN NHỮNG NGƯỜI KHÁC”

 “Accept OTHER PEOPLE”

Xem thêm:

>> Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 1)

>> Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 2)

>> Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 3)

>> Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 5)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy