Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 5)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 5)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 5)

Three Gates Of Widoms (Part 5)

 

 

“CHẤP NHẬN NHỮNG NGƯỜI KHÁC”

 “Accept OTHER PEOPLE”

 

 

Xung quanh mình hoàng tử nhận thấy những người mà anh ta đã gặp trong cuộc đời; những người mà anh ta đã yêu, những người anh ghét. Những ai mà anh ta đã giúp đỡ, những người mà anh ta tranh đấu. Nhưng thật bất ngờ, anh ta không thể nhìn thấy những sai lầm của họ, những sai lầm đã làm anh ta phiền lòng và khiến anh ta phải tranh đấu.

Around the prince, he noticed the people he had met in his life; people he loved, people he hated. The people he helped, the people he fought with. But, it was a surprise that he couldn’t see their mistakes, the mistakes that bothered him and caused him to struggle.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Căn Bản

Hoàng tử đến gặp Thiền Sư một lần nữa.

The Prince went to see the Zen Master again.

 

– Con đã học được gì trên đường đời?, vị Thiền Sư hỏi.

– What have you learned in your life?, the Zen Master asked.

 

– Con đã học rằng nếu con hoà thuận với bản thân, con sẽ không trách móc những người khác, không sợ hãi họ. Con phải học cách chấp nhận những người khác hoàn toàn và không điều kiện.

– I have learned that if I am at peace with myself, I will not blame others and not be afraid of them. I must learn to accept others completely and unconditionally.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

– Tốt lắm, Thiền Sư nói. Đây là chặng đường thứ hai của trí tuệ. Con có thể đi qua cánh cửa đầu tiên.

“Very well,” said the Master. This is the second stage of wisdom. You can go through the first door.

 

Khi hoàng tử đến phía bên kia, anh ta nhìn thấy phía sau cánh cửa đầu tiên và đọc thấy:

When the prince reached the other side, he saw behind the first door and read:

 

“CHẤP NHẬN THẾ GIỚI”

“Accept the WORLD”

to be continued…

Xem thêm:

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 1)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 2)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 3)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 4)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 6)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy