Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 1)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 1)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 1)

Three Gates of Wisdom (Part 1)

 

Một vị vua có duy nhất một người con trai là một hoàng tử dũng cảm, tài giỏi và thông minh. Nhà vua gửi anh ta tới gặp người Thầy là một Thiền Sư để hoàng tử được mở mang tri thức.

A king with only one son is a brave, talented and intelligent prince. The king sent him to see his teacher, a Zen master, so that the prince could expand his knowledge.

>> Các Khóa Học Viết Online

– Xin hãy khai sáng cho con đường của con, hoàng tử van nài.

– Please enlighten my path, the prince begged.

 

– Những lời nói của ta sẽ tan biến như những bước chân trên cát, Thiền Sư đáp – tuy nhiên, ta sẽ cho con vài chỉ dẫn. Trên đường đi, con sẽ đi qua ba cánh cổng. Hãy đọc những câu viết trên đó. Con sẽ không cưỡng lại được yêu cầu phải làm theo những lời đó. Đừng tìm cách bỏ qua, con sẽ buộc phải sống nữa sống mãi trong điều đó. Ta không thể nói gì hơn. Con phải nếm trải tất cả bằng con tim và thể xác, giờ thì con đi đi. Hãy đi theo con đường ngay phía trước con.

“My words will vanish like footsteps in the sand,” replied the Master. “However, I will give you some instructions. On the way, you will pass through three gates. Read the sentences written on it. You won’t be able to resist being asked to do what they say. Don’t try to let it go, you will be forced to live in it forever. I can’t say anything more. You have to taste it all with your heart and body, now go. Follow the path right in front of you.

 

Vị Thiền Sư biến mất.

The Zen Master disappeared.

 

Hoàng tử bắt đầu bước đi trên đường đời. Chẳng mấy chốc hoàng tử băng qua một cánh cổng lớn trên đó có thể đọc thấy rằng:

The prince begins to walk the path of life. Soon the prince passed through a large gate on which it could be read:

>> Khóa Học Viết Email

“THAY ĐỔI THẾ GIỚI”

“CHANGE THE WORLD”

 

“Đây chính xác là điều mình dự định làm, hoàng tử nghĩ thầm, vì có những điều thú vị và không thú vị trên thế giới này.”

“This is exactly what I intend to do, the prince thought, for there are interesting and uninteresting things in the world.”

 

Và anh ta bắt đầu cuộc đấu tranh đầu tiên. Được dẫn dắt bởi lý tưởng, nhiệt huyết, và sức mạnh thúc đẩy phải đương đầu với thế giới, anh ta chịu trách nhiệm, chinh phục, đưa ước vọng đến thực tế. Anh ta trải qua niềm vui và hứng khởi của kẻ đi chinh phục, nhưng con tim không được thanh thản. Anh ta xoay xở thay đổi một số điều nhưng không được.

And he started the first struggle. Driven by ideals, enthusiasm, and strength, he was driven to confront the world, he took responsibility, conquered, and made his dreams come true. He experienced the joy and excitement of a conqueror, but his heart was not at peace. He managed to change some things but failed.

 

Nhiều năm trôi qua. Một ngày kia, anh ta gặp lại Thiền Sư:

Many years passed. One day he met the Zen Master again:

 

– Con đã học được gì trên đường đời?

– What have you learned in your life?

>> Khóa Học Ngữ Pháp

– Con đã học cách hiểu được điều gì trong khả năng của con và điều gì ngoài khả năng, hiểu điều gì thuộc về con và điều gì thì không.

– I have learned to understand what is within my ability and what is not, and understand what belongs to me and what is not.

 

– Tốt lắm, Thiền Sư nói. Hãy dùng sức mạnh của con để hành động dựa trên điều con có thể. Hãy quên những điều con không thể làm.

“Very well,” said the Master. Use your power to act on what you can. Forget the things you can’t do.

 

Và Thiền Sư biến mất.

And the Zen Master disappeared.

 

Một lúc sau hoàng tử đi qua cánh cổng thứ hai. Hoàng tử có thể đọc thấy rằng:

After a while the prince passed through the second gate. The Prince can read that:

 

(to be continued…)

Xem thêm:

>> Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 2)

Theo: moralstories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy