Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 1)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 1)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 1)

The Secret In The Bowl Of Plain Rice (Part 1)

 

 

Có một đôi vợ chồng kinh doanh quán ăn tự chọn, họ đã giúp đỡ một chàng trai chỉ gọi một bát cơm trắng bằng cách âm thầm cho thêm một chút gì đó vào trong cơm của anh.

There was a couple running a buffet restaurant, they helped a guy who only ordered a bowl of plain rice by silently adding a little something to his rice.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Không ngờ rằng rất nhiều năm đã qua đi rồi, chuyện “nhỏ nhặt” này họ gần như đã quên từ lâu, nhưng chàng trai lại ghi lòng tạc dạ đối với ân tình này của họ, hơn nữa còn muốn báo đáp họ.

Unexpectedly, many years have gone by, but this “small” thing they have almost forgotten for a long time, but the young man always remembers their goodness, moreover, he wanted to repay them.

 

1.Một việc tốt tuy nhỏ bé lại có thể thay đổi cả một cuộc đời của người khác

1.A small good deed can change someone’s life

 

Vào một buổi xế chiều của hơn 20 năm trước, trên con phố Đài Bắc có một chàng trai với dáng dấp sinh viên đại học, cứ đi đi lại lại trước cửa của một quán ăn tự chọn, đợi đến khi những người khác ăn cơm đi gần hết rồi, anh mới bước vào.

On an afternoon more than 20 years ago, on the streets of Taipei, there was a guy with the appearance of a university student, walking back and forth in front of a buffet restaurant, waiting for others to eat who had almost done their meals, he just walked in.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Nâng Cao

Anh cúi gầm mặt xuống, nói khẽ rằng: “Làm ơn cho cháu một bát cơm trắng được không? Cám ơn!”

He crouched down with his face down and whispered: “Can I have a bowl of plain rice, please? Thank you!”

 

Vợ chồng ông chủ lúc đó vẫn còn rất trẻ và cảm thấy khó chịu chút, bởi vì chàng trai chỉ gọi cơm trắng chứ không gọi thức ăn, nhưng họ cũng không có hỏi nhiều, đã xới một tô cơm trắng tràn đầy cho anh.

The owner and his wife at that time were still very young and felt a little uncomfortable, because the young man only ordered plain rice, not food, but they did not ask much and filled a bowl of plain rice for him.

 

Khi trả tiền chàng trai ngượng ngùng ấp úng nói một câu: “Có thể cho cháu xin một ít nước canh được không?”

When paying, the young man stammered shyly, “Can I have some broth, please?”

>> Khóa Học Tiếng Anh Công Sở

Bà chủ mỉm cười nói: “Không có gì, cậu cứ lấy thoải mái, không cần trả tiền đâu!”

The wife  smiled and said: “Nothing, you can take it easy, no need to pay!”

 

Chàng trai ăn cơm đến nửa bát, nghĩ đến thêm nước canh vào cơm không tốn tiền, thế là lại gọi thêm một tô.

The boy had half a bowl of rice and thought of adding broth to the rice without spending more money, so he ordered another bowl.

 

Bà rất nhiệt tình đáp lại rằng: “Một tô không đủ phải không? Để tôi múc thêm cho cậu một chút nhé!”

The lady replied very enthusiastically, “One bowl isn’t enough, is it? Let me add you a little more!”

 

“Không phải đâu, cháu muốn đem về bỏ vào trong hộp cơm, ngày mai đem đến lớp làm cơm trưa”.

“No, I want to bring it home and put it in the lunch box, bring it to class tomorrow to have lunch.”

>> Khóa Học Nghe – Hiểu

Ông chủ nghe nói xong, cảm thấy chàng trai này ắt hẳn là gia cảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn không bỏ học, thậm chí có thể là tự mình làm thêm kiếm tiền nữa…

When the boss heard about it, he felt that this guy must be from a poor family, but he still didn’t drop out of school, maybe even make more money by himself…

 

Thế là ông chủ lặng lẽ cho thêm mấy miếng thịt nướng, còn có một quả trứng kho vào dưới đáy của hộp cơm.

So the boss quietly added some grilled meat, and there was a braised egg in the bottom of the lunch box.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

Sau đó mới lấy cơm trắng đắp lên trên, xem ra có vẻ chỉ như chỉ là có cơm trắng thôi vậy.

Then just put plain rice on top, it seems like it’s just white rice.

 

To be continued…

Xem thêm:

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 3)

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 2)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy