Chim giẻ cùi và con công

Chim giẻ cùi và con công

Chim giẻ cùi và con công

The jay and the peacock

 

Có một chàng chim giẻ cùi bạo gan đi vào một khoảnh sân phơi những chú công thường hay đi tản bộ, và nhận thấy có khá nhiều lông rụng ra từ những chú công khi chúng đang kỳ thay lông.

There was a Jay that venturing into a yard where Peacocks used to walk, found there a number of feathers which had fallen from the Peacocks when they were molting.

 

Nó gắn hết chúng vào sau đuôi rồi nghênh ngang đi giễu vòng thẳng về hướng những chú Công. Rồi lũ Công cũng sớm phát hiện ra kẻ giả mạo khi nó tiến đến ngày càng gần, chúng sải bước về phía con chim giẻ cùi, mổ lia lịa vào nó rồi ngoạm nhổ hết đám lông mà nó lượm được.

He tied them all to his tail and strutted down towards the Peacocks. When the jay came near them they soon discovered the cheat, and striding up to him pecked at him and plucked away his collected plumes.

 

Thế là chú chim giẻ cùi không còn cách nào khác, đành quay trở lại với thế giới của những chú chim giẻ cùi, những kẻ đã quan sát hành động của nó từ nãy giờ ở đằng xa; nhưng chúng tỏ ra khá khó chịu với con chim , chúng bảo:

So the Jay could do no better than go back to the other Jays, who had watched his behavior from a distance; but they were equally annoyed with him, and told him:

 

‘Chẳng phải cứ có lông vũ đẹp là thành chim đẹp được đâu.’

‘It is not only fine feathers that make colorful birds.’

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy