Tình bạn là vũ khí mạnh mẽ nhất

Tình bạn là vũ khí mạnh mẽ nhất

Tình bạn là vũ khí mạnh mẽ nhất.

Friendship is the strongest weapon

 

Đó là một ngày hè nóng nực. Có một con sư tử đang đi đến ao để uống nước. Vừa lúc đó, một con sói cũng đến để làm dịu cơn khát của mình. Cả hai đều muốn uống đầu tiên.

It was a hot summer day. There was a lion that was going to a pond to drink water. Just then a wolf also came there to quench his thirst. Both of them wanted to drink first.

 

Chúng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn và tấn công đối phương rất dữ dội chẳng mấy chốc cả hai đều đổ máu.

They looked at each other with bloodshot eyes and attacked each other with so much anger that soon they started bleeding.

 

Cảm thấy mệt mỏi sau một hồi, cả hai con vật ngừng lại một lúc để nghỉ một lát. Đột nhiên , chúng nghe thây tiếng la hét của kền kền từ đâu đó. Chẳng mấy chốc chúng nhìn thấy một bầy lớn kền kền đang nhìn chúng với đôi mắt thèm khát.

Feeling tired after a while, the two animals stopped for a while to be fresh. Suddenly, they heard the screams of vultures from somewhere. Soon, they saw a large number of vultures that were looking at them with longing eyes.

 

Ngay khoảnh khắc này, hai con thú đã hiểu ra rằng lũ háu đói kia đang chờ một trong hai bị giết chết bởi con còn lại để chúng có thể ăn thịt con đã chết.

Right this moment, both the beasts knew that the vultures were waiting for one of them to be killed by the other so that they might feed on his dead body.

 

Thế nên cả hai con thú đã trở thành bạn, dập tắt cơn thèm khát của chúng. Lũ kền kền sau đó đã bay đi.

So both of them became friends, quenched their thirst. The vultures went away then.

 

Cuối cùng, tình bạn của cả hai đã cứu sống hai con vật.

Thus, their friendship saved their lives.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy