Gã nông dân tham lam

Gã nông dân tham lam

Gã nông dân tham lam

The greedy farmer

 

Ở một ngôi làng hẻo lánh, có một người nông dân nuôi một đàn ngỗng ở sân sau nhà.

In a remote village, there was a farmer who raises a flock of geese in his backyard.

 

Một ngày nọ, một người nông dân tìm đến ổ của con ngỗng và thấy một quả trứng vàng sáng bóng.

One day, the farmer went to the nest of his Goose found there an egg all yellow and glittering.

 

Ông ta cầm quả trứng lên xem thì thấy nó nặng như chì và quẳng nó đi vì ông nghĩ đây là một trò đùa dành cho mình.

When he took it up it was as heavy as lead and he was going to throw it away because he thought a trick had been played upon him.

 

Nhưng sau đó nghĩ lại ông bèn mang nó về nhà và vui sướng khi nhận ra rằng đây là quả trứng bằng vàng nguyên chất.

But then he took it home on second thoughts, and soon found to his delight that it was an egg of pure gold.

 

Mỗi sáng điều tương tự này đều xảy ra và người nông dân sớm trở nên giàu có bằng việc bán những quả trứng vàng.

Every morning the same thing happened, and the farmer soon became rich by selling his eggs.

 

Khi càng giàu có thì lòng tham cũng lớn dần lên, ông ta nghĩ cách để có tất cả trứng vàng của con ngỗng. Lão bèn giết con ngỗng, mổ bụng nó để tìm trứng vàng nhưng chả có gì trong đó cả.

As he grew rich he grew greedy; and thinking to get at once all the gold the Goose could give, he killed it and opened it only to find, nothing.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy