Sự giàu có của người nghèo

Sự giàu có của người nghèo

Sự giàu có của người nghèo

The Poor Man’s Wealth

 

 

Ramchand và Premchand là bạn của nhau. Thế nhưng Ramchand là một nông dân nghèo còn Premchand lại là một địa chủ giàu có.

Ramchand and Premchand were friends. However,  Ramchand was a poor farmer while Premchand was a rich landlord.

 

Ramchand sống thoải mái và vui vẻ. Anh ấy không bao giờ bận tâm đến việc đóng cửa ngôi nhà mình vào ban đêm. Anh đã có những giấc ngủ ngon. Dù không có tiền nhưng anh vẫn sống một cuộc sống bình yên.

Ramchand lived comfortably and happily. He never bothered to close his house for the night. He had good sleep. Although he had no money, he still lived a peaceful life.

Các khóa học viết cơ bản cho người mới bắt đầu

While Premchand luôn luôn rất căng thẳng. Anh ấy rất muốn đóng cửa ngôi nhà của mình vào ban đêm. Anh không thể ngủ ngon. Anh luôn lo lắng rằng ai đó có thể phá két sắt và lấy trộm tiền của mính. Anh ta ghen tị với cuộc sống yên bình của Ramchand

Còn Premchand was always very stressful. He really wanted to close his house’s doors and windows at night. He couldn’t sleep well. He was always worried that someone might break the safe and stole his money. He was jealous of Ramchand’s peaceful life.

 

Một ngày nọ, Premchand gọi cho Ramchand và đưa cho anh ta một hộp tiền mặt và nói: “Nhìn này anh bạn thân mến của tôi. Tôi được ban phước với rất nhiều của cải. Tôi thấy bạn nghèo. Vì vậy, hãy nhận số tiền mặt này và sống trong sự thịnh vượng nhé ”.

One day, Premchand called Ramchand and gave him a boxful of cash saying, “Look my dear. I am blessed with plenty of wealth. I see you in poverty. So, take this cash and live in prosperity.”

 

Ramchand vô cùng hạnh phúc. Anh vui vẻ suốt cả ngày. Đêm đến. Ramchand đi ngủ như thường lệ. Nhưng hôm nay, anh không tài nào ngủ được. Anh đi đóng cửa lại. Anh vẫn không ngủ được. Anh bắt đầu tiếp tục nhìn vào hộp tiền mặt. Cả đêm anh bị quấy rầy.

Ramchand was overwhelmingly happy. He was joyful throughout the day. Night came. Ramchand went to bed as usual. But, today, he could not sleep. He went and closed the doors and windows. He still could not sleep. He began to keep on looking at the box of cash. The whole night he was disturbed.

Ngữ pháp cơ bản

Ngay khi trời tối, Ramchand đưa hộp tiền mặt cho Premchand. Anh ta đưa chiếc hộp cho Premchand và nói: “Bạn thân mến, tôi nghèo. Nhưng, tiền của bạn đã lấy đi sự bình yên của tôi.” Sau đó Ramchand trả lại số tiền cho Premchand.

As soon as it got dark, Ramchand took the box of cash to Premchand. He gave away the box to Premchand saying, “My dear, I am poor. But, your money took away peace from me.” Then Ramchand returned the money to Premchand..

 

 

Bài học: Tiền bạc không thể có được tất cả. Học cách hài lòng với những gì bạn có và bạn sẽ luôn hạnh phúc.

Moral: Money cannot get anything. Learn to be satisfied with what you have and you will always be happy.

 

Theo: moralstories

Ảnh: pixabay.com

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy