Những niềm tin sai lầm trong cuộc đời

Những niềm tin sai lầm trong cuộc đời

Những niềm tin sai lầm trong cuộc đời

The False Beliefs In Life

 

 

Khi một chàng trai trẻ đang đi ngang qua những con voi, anh ta đột nhiên dừng lại. Anh ta tự hỏi tại sao những sinh vật khổng lồ này đang bị giam giữ chỉ bằng một sợi dây nhỏ buộc vào chân trước của chúng. Không có dây xích, không có lồng. Rõ ràng là những con voi có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi mối ràng buộc của chúng nhưng vì một số lý do, chúng đã không làm vậy.

When a young man was passing the elephants, he suddenly stopped. He wondered why these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg. No chains, no cages. It was obvious that the elephants could, at any time can break away from their bonds but for some reason, they did not.

Khóa Học Viết Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Anh nhìn thấy một người quản tượng gần đó và hỏi tại sao những con vật này chỉ đứng đó và không cố gắng chạy đi. “Chà,” người huấn luyện nói, “khi chúng còn rất nhỏ và nhỏ hơn nhiều, chúng tôi sử dụng sợi dây có kích thước tương tự để buộc chúng và ở độ tuổi đó, chỉ cần giữ chúng là đủ. Khi lớn lên, chúng được áp đặt niề tin rằng chúng không thể bỏ chạy. Chúng tin rằng sợi dây vẫn có thể giữ được họ, vì vậy họ không bao giờ cố gắng thoát ra ”.

He saw a mahout nearby and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. “Well,” the mahout said, “when they were very young and much smaller we used the same size rope to tie them, and, at that age, it’s enough to hold them. As they grew up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free.”

 

Người đàn ông đã rất ngạc nhiên về câu trả lời. Những con vật này bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi mối ràng buộc của chúng nhưng vì chúng tin rằng chúng không thể, chúng đã bị mắc kẹt ngay tại nơi chúng đang ở.

The man was amazed at that answer. These animals could break free from their bonds at any time, but because they believed they couldn’t, they were stuck right where they were.

Khóa Học Biên Dịch Tiếng Anh

Giống như những con voi, có bao nhiêu người trong chúng ta trải qua cuộc đời với niềm tin rằng chúng ta không thể làm được điều gì đó, đơn giản là vì chúng ta đã thất bại một vài lần trước đó?

Like the elephants, how many of us go through life hanging onto a belief that we cannot do something, simply because we failed several times before?

 

Bài học: Thất bại là một phần của học hỏi. Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh trong cuộc sống. Bạn Thất bại không phải vì bạn được định sẵn là thất bại, mà bởi vì có những bài học mà bạn cần phải học khi tiếp tục cuộc sống của mình.

Moral: Failure is a part of learning. We should never give up on the struggle in life. You Fail not because you are destined to fail, but because there are lessons that you need to learn as you move on with your life.

Xem thêm: Truyện Song Ngữ

Theo: moralstories

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95