Không Ai Vô Dụng Cả!

Không Ai Vô Dụng Cả!

Không Ai Vô Dụng Cả!

No One Is Useless!

 

Có một chàng trai, không đậu vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

There was a young man who failed the university entrance exam, his parents found a girl to marry him. After his marriage, he taught at an elementary school in the village. Because of his lack of experience, for less than a week he was ostracized by students, causing him to be fired.

>> Các Khóa Học Viết Online

Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.

Returning home, the wife gently wiped his tears, comforted him, and said: “Things that do not satisfy us will be everywhere, some people can get out of it, some people can’t, you don’t need to be sad like that, there will be more suitable things waiting for you outside.”

 

Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

Later, he went out to work for a businessman but was sacked by his boss because he worked too slowly. At that time, his wife said to him: “The movements are always fast and slow, people have worked for so many years, while you are just a student who loves reading books, how can you be as fast as them?”.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

He went through a lot of jobs again, but still the same, mostly half-finished. However, every time he returned, being fully depressed and disappointed, his wife always comforted him, never giving a word of complaining.

 

Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.

When he was over 30 years old, thanks to his natural talent in languages, he worked as a teaching assistant at a school for the disabled. Then, he built another school for the disabled. After that, in many cities, he founded other branches. Since then, he has been the owner of thousands of properties.

 

Một ngày nọ, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”

One day, with great success, he asked his wife: “Every time I feel hopeless with my career, what makes you always believe in me like that?”

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh

Cô trả lời mộc mạc, đơn giản:

“Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.

She answered plainly, simply:

“A piece of land, unsuitable for growing barley, can be tested for beans; if beans are also not suitable, you can try growing cucumbers; if not even cucumber… then sprinkled with a certain amount of buckwheat, they can also bloom. Because, in a piece of land, there is always a suitable seed for it, in the end, there will be a fruit to harvest on that land.”

 

Quả thật sau lưng một người người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có hình bóng của một người phụ nữ. Họ luôn âm thầm hy sinh  an ủi sẻ chia để cho người chồng được toàn tâm toàn ý vào công việc của mình.

Indeed, behind a successful man, there is always a woman. They always silently sacrifice to comfort and share so that the husband can be fully devoted to his work.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Cơ Bản

Trên thế gian này không có một ai là vô dụng cả, chúng ta có thể không hợp với việc này nhưng chúng ta cũng có thể phù hợp với những công việc khác, chỉ có điều là chúng ta có đặt mình vào đúng vị trí phù hợp với khả năng để phát huy hay không thôi!

In this world no one is useless, we may not be suitable for this job but we can also be suitable for other jobs, it’s just that we should put ourselves in the right position in line with the ability to promote or not!

 

Bài học:

Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một khả năng để làm một thứ gì đó, đừng so sánh với một ai khác để mình trở thành người vô dụng. Hãy cố gắng với những gì mình có, liên tục dùi mài, phát triển nó, không bằng đường này thì đường khác, chúng ta nhất định sẽ tìm được môi trường, điều kiện để thể hiện khả năng của mình.

 

Moral:

Each of us is born with the ability to do something, don’t compare yourself to someone else to make yourself useless. Let’s try with what we have, continuously perfect and develop it, if not by one way or another, we will definitely find the environment and conditions to show our abilities.

Theo: Moralstories

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95