Cuộc Đối Thoại Giữa Cha Và Con

Cuộc Đối Thoại Giữa Cha Và Con

Cuộc Đối Thoại Giữa Cha Và Con

Dialogue Between Father and Son

 

“Con đã tốt nghiệp, Bố sẽ dành tặng cho con một chiếc xe bố đã mua được nhiều năm trước… Nó đã hơn 50 tuổi.

“You have graduated, I will give you a car I bought many years ago… It is more than 50 years old.

 

Nhưng trước khi bố đưa nó cho con, con hãy đưa nó đến chỗ bán xe cũ đã qua sử dụng xem họ trả cho nó bao nhiêu.”

But before I give it to you, take it to a used car store and see how much they could pay for it.”

>> Các Khóa Học Viết Online

Người con trai đi đến chỗ xe đã qua sử dụng, trở về với cha và nói: “Cái xe được đề nghị 1,000 đô la vì nó trông nó đã quá đát”.

The son went to the used car store, returned to his father, saying, “The car was offered $1,000 because it looked so old.”

 

Người cha nói: “Con đưa nó đến tiệm cầm đồ”.

The father said, “I took him to a pawnshop”.

 

Người con trai đưa đến tiệm cầm đồ, trở về nói với cha: “Cái xe đề nghị 100 đô la vì nó là một đống sắt vụn mà thôi!”.

The son took him to the pawn shop, then returned home and said to his father, “The car was offered $100 because it is a pile of scrap metal.”

 

Người cha bảo con trai đưa nó đến câu lạc bộ ô tô và cho họ xem xe.

The father told his son to take the car to a car club and show them the car.

 

Đứa con trai đưa xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với cha: “Một số người ở câu lạc bộ đã đề nghị $ 100,000 cho nó, vì nó là một Mustang cổ điển và được tìm kiếm rất khó thấy”.

The son took the car to the club, then returned, saying to his father: “Some people at the club offered the car $100,000, as it is a classic and sought-after Mustang”.

>> Khóa Học Viết Email Tiếng Anh

Người cha nói với con trai của mình: “Bố muốn con biết rằng con hãy ở đúng nơi coi trọng con đúng cách”…

The father said to his son: “I want you to know that you are in the right place and you are appreciated in the right way”…

 

Bài học:

Nếu bạn không có giá trị, đừng buồn và tức giận, điều đó có nghĩa là con đang ở sai chỗ. Những người biết giá trị của bạn là những người đánh giá cao về ban, và không bao giờ nên ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của mình.

Moral:

If you are not valuable, don’t be sad and angry, it means you are in the wrong place. Those who know your worth are the ones who appreciate you, and should never be in a place where no one sees your worth.

 

Theo: Moralstories

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95