Giá Trị Lớn Nhất Của Cuộc Sống Là Gì?

Giá Trị Lớn Nhất Của Cuộc Sống Là Gì?

Giá Trị Lớn Nhất Của Cuộc Sống Là Gì?

What Is The Greatest Value Of Life?

 

Vào một ngày nọ, có một tiểu hòa thượng chạy đến xin được thỉnh giáo vị thiền sư: “Thưa sư phụ, giá trị lớn nhất của cuộc sống là gì ạ?”

One day, a little monk ran up to ask for advice from a Zen master: “Master, what is the greatest value in life?”

>> Các Khóa Học Viết Online

Sư phụ đáp: “Con hãy ra phía sau vườn và vác một tảng đá to đem ra chợ bán, nếu có người hỏi giá, con không cần đáp lại, mà chỉ cần đưa ra hai ngón tay; nếu như người ta không đồng ý , con sẽ không bán, hãy giữ nó lại, rồi sư phụ sẽ nói với con, giá trị lớn nhất của cuộc sống này là gì.”

He replied, “Go to the garden and carry a large stone to the market to sell. If someone asks for a price, you don’t have to answer, just show two fingers; If he doesn’t agree, you won’t sell it, keep it, and then I’ll tell you what the greatest value in this life is.”

 

Sáng sớm ngày mai, chú tiểu nhỏ đã ôm một tảng đá lớn ra chợ để bán.

Early the following morning, the little monk brought a big rock to the market to sell.

 

Trong chợ có rất nhiều người ghé lại và bày tỏ sự tò mò, một bà nội trợ ghé lại và hỏi: “Tảng đá này giá bao nhiêu tiền?”

In the market, many people stopped by and expressed their curiosity, a housewife stopped by and asked: “How much does this stone cost?”

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Vị nhà sư nhỏ đưa ra hai ngón tay, bà nội trợ nói: “ hai tệ?” Nhà sư lắc đầu, bà lại nói tiếp: “Vậy là 20 tệ à? Được rồi! Tôi chỉ dùng nó để nén dưa chua.”

The little monk showed two of his fingers, and the housewife said, “Two yuan?” The monk shook his head, and she continued, “So 20 yuan? OK! I only use it to compress pickles.”

 

Tiểu hòa thượng nói: “Ôi chúa ơi, Đã có người trả 20 tệ cho một tảng đá vô giá trị!”

The little monk said, “Oh my god, someone paid 20 yuan for a worthless rock!”

 

Ngay sau đó, vị tiểu hòa thượng đã quyết định không bán, hớn hở quay về gặp sư phụ: “Thưa sư phụ, hôm nay có một bà nội trợ bằng lòng trả 20 tệ, để mua tảng đá của con. Sư phụ, bây giờ xin người hãy nói cho con biết, giá trị lớn nhất của cuộc sống này là gì ạ?”

Right then, the little monk, who decided not to sell, happily returned to see his master: “Master, today there was a housewife who was willing to pay 20 yuan to buy my rock. Master, now please tell me, what is the greatest value of this life?”

 

Vị thiền sư nói: “Này, đừng vội vàng, vào sáng sớm ngày mai con hãy mang viên đá này đến bảo tàng, nếu có người hỏi giá, con hãy cứ đưa ra hai ngón tay; nếu như người ta không đồng ý, thì con không bán, sau đó quay trở về, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc.”

The Zen master said: “Hey, don’t be in a hurry, early tomorrow morning, bring this stone to the museum, if someone asks for the price, just show two fingers; If he doesn’t agree, you don’t sell, then come back, we will discuss together.”

>> Khóa Học Viết Email

Sáng sớm ngày hôm sau, tại viện bảo tàng, một nhóm người tò mò, thì thầm bảo: “Một tảng đá bình thường, nó phải có giá trị gì mới được trưng bày tại viện bảo tàng nhỉ?

Early the next morning, at the museum, a group of curious people whispered, “An ordinary rock, what value does it have to be on display in a museum?

 

“Việc tảng đá này được đặt trong viện bảo tàng, nhất định phải có một giá trị nào đó, chỉ là chúng ta vẫn chưa biết điều này.”

“The fact that this rock is placed in a museum, there must be some value, it’s just that we don’t know it yet.”

 

Ngay lúc này, có một người từ trong đám đông bước ra, hắn quát lớn bảo: “Tiểu hòa thượng, người bán tảng đá này với giá bao nhiêu tiền?”

At this moment, a person came out from the crowd, he shouted loudly: “Little monk, how much do you sell this stone for?”

 

Vị tiểu hòa thượng không đáp lại, chỉ đưa ra hai ngón tay, người này lại đoán: “200 tệ à? Tiểu hòa thượng lắc đầu, người này tiếp tục nói: “2000 tệ thì 2000 tệ, tôi sẽ dùng nó để tạo một bức tượng.”

The little monk didn’t reply, just showed two of his fingers and he guessed: “200 yuan? The little monk shook his head, the person continued: “2000 yuan, there will be 2000 yuan, I will use it to make a statue.”

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiểu hòa thượng nghe đến đây, liền lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc!

When the little monk heard this, he took a step back, very surprised!

 

Vị tiểu hòa thượng đã làm theo lời của sư phụ, sau đó khiêng tảng đá quay về núi và đến gặp sư phụ: “Sư phụ, hôm nay đã có người bỏ ra 2000 tệ để mau tảng đá này ạ. Vậy xin người hãy nói cho con biết giá trị lớn nhất cuộc sống này là gì?”

The little monk did as his master already told him, then carried the rock back to the mountain and went to see him: “Master, someone spent 2,000 yuan today to buy this stone. So please tell me what is the greatest value in this life?”

 

Sư phụ cười và nói: “ Ngày mai con hãy mang tảng đá này đến cửa hàng đồ cổ để bán, khi có ai đó hỏi giá mặc cả, con hãy quay về đây. Lần này sự phụ nhất định sẽ nói cho con biết, giá trị lớn nhất cuộc sống này là gì?”

Master smiled and said, “Tomorrow, bring this stone to an antique shop to sell it. When someone asks for a bargain price, come back here. This time, I will definitely tell you, what is the greatest value in this life?”

 

Sáng sớm ngày thứ ba, vị tiểu hòa thượng lại mang tảng đá đến cửa hàng đồ cổ, vẫn có người đứng xem, một số người nói: : “Đây là tảng đá gì vậy? Nó được tìm thấy ở đâu? Thuộc triều đại nào? Nó dùng để làm gì?”

Early on the third day, the little monk brought the stone to the antique shop again, there were still people watching, and some of them said, “What is this rock? Where was it found? Which dynasty did it belong to? What is it used for?”

>> Khóa Học Ngữ Pháp

Cuối cùng có một vị khách đến hỏi giá: “Tiểu hòa thượng ơi, tảng đá này của người đáng giá bao nhiêu tiền?”

Finally, a visitor came to ask the price: “Sir, how much is this stone of yours worth?”

 

Tiểu hòa thượng không đáp lại, chỉ đưa ra hai ngón tay.

The little monk didn’t reply, just showed two of his fingers.

 

“20000 tệ ư?” Tiểu hòa thượng mở to mắt, há to miệng, kinh ngạc thốt lên một tiếng to: “Ah?!”

 “20000 yuan?” The little monk opened his eyes wide, opened his mouth wide, and exclaimed in surprise, “Ah?!”

 

Vị khách này cho rằng anh ta đã đưa ra con số quá thấp, khiến vị tiểu hòa thượng này nổi giận. Ngay lập tức vị nhà sư nhỏ đã đáp lại: “Không! Không! Không! Vị khách đáp: “Tôi sai rồi, tôi sẽ đưa cho ngài 200.000 tệ, là 200.000 tệ!”

This guest thought he had given the number too low, making the little monk angry. But, immediately the little monk replied: “No! No! No! The guest replied: “I was wrong, I will give you 200,000 yuan, 200,000 yuan!”

>> Khóa Học Presentation

Tiểu hòa thượng nghe đến đây, lập tức mang tảng đá về núi gặp sư phụ, vừa thở phào vừa nói: “Sư phụ, sư phụ, chúng ta sắp giàu rồi, hôm nay có một vị thí chủ muốn mua tảng đá với giá 200.000 tệ! Vậy bây giờ người hãy nói cho con biết, giá trị lớn nhất của cuộc sống này là gì ạ?”

When the little monk heard about this, he immediately brought the rock back to the mountain to meet the master, breathed a sigh of relief, and said: “Master, master, we are going to be rich, today there is a man who wants to buy the rock at a price of 200,000 yuan! So now tell me, what is the greatest value of this life?”

 

Vị thiền sư xoa đầu chú tiểu, yêu thương đáp:

The Zen master touched the monk’s head, and lovingly replied:

>> Gói Chấm Ielts Essay

Đứa trẻ này, giá trị lớn nhất của cuộc sống nó cũng giống tảng đá này, nếu con đặt mình vào chợ, con chỉ đáng giá 20 tệ, nếu như con đặt chính mình khi ở trong viện bảo tàng, con sẽ có giá là 2000 tệ, và nếu như con ở tiệm đồ cổ, con đáng giá 200.000 tệ! Hoàn cảnh khác nhau, điều kiện khác nhau, thì giá trị sống sẽ khác nhau!”

This child, the greatest value of life is like this rock, if you put yourself in the market, you are only worth 20 yuan, if you put yourself in the museum, you will be worth 2000 yuan, and if you’re at the antique store, you’re worth 200,000 yuan! Different circumstances, different conditions, different values ​​of life!”

 

Theo: Moralstories

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95