Con hồ ly chín đuôi

Con hồ ly chín đuôi

Con hồ ly chín đuôi

A nine tailed fox

 

Một con hồ ly chín đuôi thích người thanh niên đẹp trai. Nó bèn cầu xin Thần Ái Tình biến nó thành cô gái đẹp và thần đồng ý. Chàng thanh niên thoạt nhìn đã xiêu lòng và dẫn cô gái về nhà.

A nine-tailed fox fell in love with a handsome man. She begged the goddess of love to transform her into a charming woman and she agreed. The man fell in love with the nine-tailed fox at first sight and took her home.

 

Khi hai người ở trong phòng, Thần Ái Tình muốn biết tình yêu có làm thay đổi bản chất nó không thần bèn thả chuột ra giữa phòng. Cáo chín đuôi quên phắt nó đang ở dạng người và vội vồ lấy chuột). Thần rất giận), bèn cho nó trở lại hình dạng cáo.

When they were in the room, the goddess of love wanted to know whether love could change the fox’s nature, so she let a mouse free in the middle of the room. The nine-tailed fox forgot that she had assumed human form and quickly caught the mouse. The goddess was very angry and transformed her back into a fox

>> Khóa Học Viết Cho Người Mất Gốc

Bài học:

Đôi khi bạn có thể thay đổi ngoại hình nhưng không thể thay đổi tính cách. Vẻ đẹp của con người phải toát ra từ bên trong.

Moral:

Sometimes you can change your appearance but not your personality. Beauty is only skin deep.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy