Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 2)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 2)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 2)

The Secret In The Bowl Of Plain Rice (Part 2)

 

2.Giúp người vốn là cái gốc của niềm vui

2.Helping people is the root of joy

Sau khi bà chủ nhìn thấy, hiểu rõ là chồng mình muốn giúp đỡ chàng trai kia, nhưng bà lại không hiểu được vì sao ông chồng lại giấu miếng thịt ở dưới đáy. Người chồng khẽ nói với vợ rằng:

After seeing this, the lady understood that her husband wanted to help the young man, but she did not understand why the husband hid the piece of meat at the bottom. The husband said softly to his wife:

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

“Cậu ấy nếu như nhìn thấy miếng thịt, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang thương hại cậu ấy, bố thí cho cậu ấy, đây cũng giống như làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy vậy. Như vậy cậu ấy nhất định sẽ xấu hổ mà không đến đây nữa, thế thì cậu ấy sẽ đi đến quán ăn khác, nếu như cứ mãi chỉ ăn cơm như vậy hoài, thử hỏi làm sao còn có sức khỏe để học hành nữa đây?”

“If he sees the meat, he will probably think that we are pitying him, giving him alms, this is like hurting his self-esteem. Then he’ll definitely be embarrassed and don’t come here anymore, and he’ll go to another eatery later, if he eats like that all the time, how can he is still well to study?”

 

Bà chủ vô cùng đồng tình với những lời của chồng: “Anh đúng thật là một người tốt!”

The landlady strongly agreed with her husband’s words: “You are such a good person!”

 

“Nếu như anh không tốt, thì thử hỏi lúc đầu em có chịu lấy anh không?”, ông chủ cười đáp lại.

“If I’m not good, would you marry me first?”, the boss replied with a smile.

 

Đôi vợ chồng già này chìm đắm trong niềm vui vì được giúp đỡ người khác

The old couple was immersed in the joy of helping others.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

“Cám ơn, cháu đã ăn no rồi, tạm biệt!”, chàng trai đã rời khỏi. Khi cậu cầm lấy hộp cơm nặng trịch ấy, ngoảnh đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ. Ông chủ vẫy tay nói với chàng trai rằng: “Hãy cố gắng lên, ngày mai gặp!”

“Thanks, I’m full, goodbye!”, the guy left. When he took the heavy rice box, he turned his head to look at the young couple. The boss waved to the young man and said: “Let’s do our best, see you tomorrow!”

 

Trong mắt chàng trai rưng rưng nước mắt…

Tears welled up in the boy’s eyes…

 

Từ đó, trừ những ngày chủ nhật, chàng trai gần như mỗi ngày đều đến cửa tiệm ăn một tô cơm trắng, rồi lại mua một suất mang về, tất nhiên bên dưới lớp cơm trắng mang đi đó mỗi ngày đều ẩn giấu những bí mật …

Since then, except for Sundays, the guy almost every day came to the eatery to eat a bowl of plain rice, then buy a takeaway, of course, underneath the plain rice every day hid secrets.

>> Khóa Học Viết Email

Về sau chàng trai đã tốt nghiệp, đã hơn 20 năm trôi qua, anh cũng không còn thấy đến nữa…

More than 20 years have passed since his graduation, and he was no longer seen to come there…

 

Còn tiếp…

To be continued…

Xem thêm:

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 3)

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 1)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy