Sư tử và con muỗi

Sư tử và con muỗi

The Lion and The Mosquito

 

“Hãy cút khỏi đây đi, đồ côn trùng thấp hèn kia!” Con sư tử giận dữ la hét con muỗi đang bay vo ve quanh đầu nó nhưng muỗi ta không hề cảm thấy nao núng trước lời nói miệt thị ấy của con sư tử.

“Go to the hell, vile insect!” shouted a Lion angrily at a mosquito buzzing around his head. But the mosquito was not in the least disturbed.

 

Chú muỗi hằn học đáp lại: “Lão nghĩ là tôi sợ lão vì lão được người ta tôn vinh là chúa tể cả cái khu rừng rậm này à?”

“Do you think,” it replied spitefully, “that I am afraid of you because they call you a king in this deep forest?”

 

Sau đó, con côn trùng đậu trên con sư tử và cắn ngày vào mũi của nó. Con sư tử nổi trận lôi đình, dập một cái thật mạnh vào con muỗi nhưng lại trúng ngay mặt mình.

Then, the insect flew at the Lion and stung him sharply on his nose. Mad with rage, the Lion struck fiercely at the mosquito, but only succeeded in tearing himself with his claws.

 

Cứ thế, con muỗi cắn con sư tử nhiều lần con sư tử đang gầm rú lên một cách thảm thiết. Cuối cùng, con sư tử kiệt sức với đầy viết thương trên mặt mà nó tự gây ra cho mình, nó đành phải chịu thua.

Again and again, the mosquito stung the Lion roaring terribly. At last, worn out with rage and covered with wounds that his own teeth and claws had made, the Lion gave up the fight.

 

Con côn trùng  hăm hở bay đi định khoe với cả khu rừng về chiến thắng của mình nhưng sau đó nó lại sa ngay vào ổ nhện. Và ở đó, kẻ vừa mới đánh bại chúa tể cúa sơn lâm đã gặp một kết cục thảm hại đó là trở thành con mồi của một con nhện nhỏ xíu.

The insect buzzed away to tell the whole forest about his victory in a hurry but instead, he flew straight into a spider’s web. And there, the one who had defeated the King of beasts came to a miserable end, the prey of a little spider.

 

Bài học: Kẻ thù của chúng ta chưa hẳn là những kẻ đáng sợ nhất. Đừng bao giờ ngủ quên trên hào quang của chiến thắng mà đánh mất sự cảnh giác của mình.

Lesson: The least of our enemies is often the most to be feared. Pride over a success should not throw us off our guard.

 

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích