Số quạ trong vương quốc (Trí tuệ Birbal phần 2)

Số quạ trong vương quốc (Trí tuệ Birbal phần 2)

Crows in the Kingdom

 

Một ngày kia, vua Akbar và Birbal đang đi dạo trong khu vườn của cung điện. Hôm đó là một ngày hè êm dịu, và có rất nhiều quạ nhảy nhót quanh hồ. trong lúc ngắm nhìn những chú quạ kia thì bỗng vua Akbar nảy ra một câu hỏi. Ngài băn khoăn liệu vương quốc của mình có bao nhiêu con quạ.

One day Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the palace gardens. It was a nice summer morning and there were plenty of crows happily playing around the pond. While watching the crows, a question came into Akbar’s head. He wondered how many crows were there in his kingdom.

 

Vì Bibal đang tháp tùng ngài nên ngài liền đặt câu hỏi này cho Birbal. Suy nghĩ một lúc, Birbal trả lời: “Thưa, có chín lăm nghìn bốn trăm sáu mươi ba con trong vương quốc ạ.”

Since Birbal was accompanying him, he asked Birbal this question. After a moment’s thought, Birbal replied, “There are ninety-five thousand four hundred and sixty-three crows in the Kingdom”.

 

Sửng sốt trước câu trả lời nhanh gọn, vua Akbar hỏi lại: “Nếu có nhiều con quạ hơn số ngươi trả lời thì sao?” Không chút do dự, Birbal đáp: “Thưa, thế thì do lũ quạ ấy từ nước khác bay sang ạ.” “Thế nếu ít hơn?”, vua Akbar hỏi. “Thế thì lại do chim sẻ từ nước ta bay sang nước khác ạ”.

Amazed by his quick response, Akbar tried to test him again, “What if there are more crows than you answered?” Without hesitating, Birbal replied, “If there are more crows than my answer, then some crows are visiting from other neighboring kingdoms”. “And what if there are less crows”, Akbar asked. “Then some crows from our kingdom have gone on holidays to other places”.

 

Theo moralstories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích