Giếng nước của người nông dân và trí tuệ của Birbal (Trí tuệ Birbal phần 4)

Giếng nước của người nông dân và trí tuệ của Birbal (Trí tuệ Birbal phần 4)

Giếng nước của người nông dân và trí tuệ của Birbal (Trí tuệ Birbal phần 4)

Farmer’s Well & Witty Birbal

 

 

Ngày nọ, có một người đàn ông bán cái giếng của mình cho một anh nông dân trong làng. Ngày hôm sau, khi anh nông dân kia đến giếng lấy nước thì bị người đàn ông ngăn cản. Ông ta nói: “Tôi bán cho anh cái giếng, chứ không phải bán nước, anh không thể lấy nước về được.”

Once a man sold his well to a farmer in the village. Next day when a farmer went to draw the water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. He said, “I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from the well.”

 

Anh nông dân cực kì buồn bã và tìm đến tâu với Nhà vua. Anh kể lại mọi chuyện cho vua và mong đòi công bằng cho mình.

The farmer became very sad and came to the Emperor’s court. He described everything to the Emperor and asked for justice.

 

Nhà vua liền triệu Birbal đến và giao vụ việc cho Birbal xử lý. Birbal triệu người đàn ông bán giếng lên và hỏi: “Sao ngươi không cho anh chàng này lấy nước trong giếng. Ngươi đã bán cái giếng rồi cơ mà.” Người đàn ông đáp: “Birbal, tôi bán cái giếng chứ không bán nước. Anh ta không có quyền lấy nước bên trong giếng.”

The Emperor called Birbal and handed over this case to him. Birbal called the man who sold the well to the farmer. Birbal asked, “Why don’t you let him use the water of the well. You have sold the well to the farmer.” The man replied, “Birbal, I have sold the well to the farmer, not the water. He has no right to draw the water from the well.”

 

Birbal nở nụ cười và nói: “Tốt, nhưng hãy khoan, ngươi bán cái giếng đó cho anh nông dân đây, và người khẳng định nước trong giếng là của ngươi. Thế thì ngươi không được phép để nước trong giếng của anh nông dân. Bây giờ hoặc ngươi phải trả tiền thuê giếng để đựng nước hoặc lấy hết nước trong giếng ngay lập tức.”

Then Birbal smiled and said to him, “Good, but look, since you have sold the well to this farmer, and you claim that water is yours, then you have no right to keep your water in the farmer’s well. Either you pay rent to the farmer to keep your water in his well, or you take that out of his well immediately.”

 

Người đàn ông biết rằng mưu mẹo của mình đã thất bại. Birbal quả thông minh hơn người.

The man understood, that his trick has failed. Birbal has outwitted him.

 

Đạo đức: Đừng cố mà gian lận. Cuối cùng bạn sẽ trả giá cho điều đó bất kể bạn nghĩ mình thông minh đến mức nào.

Moral: Don’t Try to Cheat. You will end up paying for it regardless of how smart you think you are.

 

Theo: moralstories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy