Ba trăm đồng vàng (Trí tuệ Birbal phần 3)

Ba trăm đồng vàng (Trí tuệ Birbal phần 3)

Ba trăm đồng vàng (Trí tuệ Birbal phần 3)

Three Hundred Gold Coins 

 

 

Trí tuệ của Birbal không có ai sánh được trong suốt thời trị vì của vua Akbar. Do đó, anh rể của vua Akbar cực kì ghen tị. Ông ta đề nghị Akbar cho miễn chức Birbal và chính ông sẽ thay thế đảm nhiệm vị trí đó. Ông ta đã đảm bảo chắc chắn rằng  ông sẽ chứng minh được hiệu quả và khả năng hơn Birbal. Akbar chưa đưa ra quyết định nhưng tin đó đã truyền đến tai Birbal.

The wisdom of Birbal was unparalleled during the reign of Emperor Akbar. That’s the reason why Akbar’s brother in law was extremely jealous of him. He asked the Emperor to dispense with Birbal’s services and appoint him in his place. He gave ample assurance that he would prove to be more efficient and capable than Birbal. Before Akbar could take a decision on this matter, this news reached Birbal.

 

Birbal từ chức và rời đi. Anh rể vua Akbar được bổ nhiệm thay thế chức của Birbal. Vua Akbar quyết định thử tài vị cố vấn mới. Nhà vua đưa cho anh rể ba trăm đồng vàng và nói: “Hãy dùng tất cả số vàng này sao cho, một trăm đồng ta sẽ nhận lại trong cuộc sống này, một trăm đồng ta sẽ nhận lại ở thế giới bên kia và một trăm đồng ta sẽ nhận không phải ở thế giới này cũng không ở thế giới bên kia.”

Birbal resigned and left. Akbar’s brother in law was made the minister in place of Birbal. Akbar decided to test the new minister. He gave three hundred gold coins to him and said, “Spend these gold coins such that, I get a hundred gold coins here in this life; a hundred gold coins in the other world and another hundred gold coins neither here nor there.”

 

Vị cố vấn mới rơi vào một vòng luẩn quẩn, hỗn độn và vô vọng. Ông ta mất ngủ nhiều đêm suy nghĩ làm sao thực hiện được yêu cầu của vua. Càng suy nghĩ ông ta càng phát điên, cuối cùng vị cố vấn nghe theo vợ ông, phải tìm đến Birbal. Birbal nói: “Đưa tôi số vàng, tôi sẽ giải quyết hộ ngài.”

The minister found the entire situation to be a maze of confusion and hopelessness. He spent sleepless nights worrying about how he would get himself out of this mess. Thinking in circles was making him go crazy. Eventually, on the advice of his wife, he sought Birbal’s help. Birbal said, “Just give me the gold coins. I shall handle the rest.”

 

Birbal cầm túi vàng trong tay đi khắp các con phố. Ông nhận thấy một thương nhân giàu có đang tổ chức lễ cưới cho con trai mình. Birbal liền tặng một trăm đồng vàng và cúi mình nhã nhặn: “Vua Akbar gửi tặng lời chúc tốt đẹp nhất cho hạnh phúc hai người cùng món quà, xin hãy nhận.” Vị thương nhân cảm thấy vinh dự khi được vua gửi lời chúc, ông ta tặng lại Birbal những món quà đắt tiền và và lột túi tiền vàng cho nhà vua.

Birbal walked the streets of the city holding the bag of gold coins in his hand. He noticed a rich merchant celebrating his son’s wedding. Birbal gave a hundred gold coins to him and bowed courteously saying, “Emperor Akbar sends you his good wishes and blessings for the wedding of your son. Please accept the gift he has sent.” The merchant felt honored that the king had sent a special messenger with such a precious gift. He honored Birbal and gave him a large number of expensive gifts and a bag of gold coins as a return gift for the king.

 

Kế đến, Birbal đi đến khu vực của thành phố nơi người nghèo sống. Ở đó, ông đã mua thực phẩm và quần áo để đổi lấy một trăm đồng vàng và phân phát chúng dưới danh nghĩa của Nhà vua.

Next, Birbal went to the area of the city where the poor people lived. There he bought food and clothing in exchange for a hundred gold coins and distributed them in the name of the Emperor.

 

Một trăm đồng cuối cùng, Birbal trở về và tổ chức một buổi nhạc hội.

When he came back to town he organized a concert of music and dance. He spent a hundred gold coins on it.

 

Hôm sau, Birbal đến buổi chầu và thông báo đã hoàn thành hết nhiệm vụ mà nhà vua giao cho anh rể ngài. Vua Akbar hỏi Birbal đã làm như nào. Birbal kể từng sự kiện kèm theo lời giải thích: “Số vàng thần tặng cho đám cưới con trai thương nhân nọ, họ đã tặng lại cho ngài món quà tương ứng ngay trong cuộc sống này. Số vàng thần mua lương thực và quần áo cho người nghèo, họ sẽ ghi nhớ công ơn của ngài và luôn cầu nguyện cho ngài dù sang thế giới bên kia. Số vàng cuối cùng được sử dụng cho buổi nhạc hội, ngài sẽ nhận không phải ở thế giới này, cũng không nhận ở thế giới kia.”. Anh rể của vua Akbar hiểu ra sự lầm lỗi của mình với Birbal, chấp nhận xin từ chức. Birbal được phong chức trở lại.

The next day Birbal entered Akbar’s darbar and announced that he had done all that the king had asked his brother-in-law to do. The Emperor wanted to know how he had done it. Birbal repeated the sequences of all the events and then said, “The money I gave to the merchant for the wedding of his son – you have got back while on this earth. The money I spent on buying food and clothing for the poor – you will get it in the other world. The money I spent on the musical concert – you will get neither here nor there.” Akbar’s brother in law understood his mistake and resigned. Birbal got his place back.

 

Đạo đức: Số tiền bạn chi cho bạn bè được trả lại hoặc được đền đáp lại dưới hình thức này hay hình thức khác. Số tiền chi cho từ thiện được chuyển đổi thành phước lành từ Thiên Chúa sẽ là tài sản vĩnh cửu của bạn. Tiền chi cho thú vui chỉ là thứ phung phí. Vì vậy, khi bạn tiêu tiền của mình, hãy suy nghĩ một chút, nếu không muốn nói là rất nhiều.

Moral: The money you spend on friends is returned or reciprocated in some form or the other. The money spent on charity gets converted into blessings from God which will be your eternal property. The money spent on pleasures is just frittered away. So when you spend your money, think a little, if not a lot.

 

Theo: moralstories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy