Một Cái Cây Vô Tích Sự

Một Cái Cây Vô Tích Sự

Một Cái Cây Vô Tích Sự

A Good- For- Nothing Plant

 

Hai người đàn ông đi dạo cùng nhau vào một ngày hè. Chẳng bao lâu, trời trở nên nóng bức đến nỗi họ không thể đi xa hơn nữa. Họ nhìn thấy một cây phong to lớn gần đó, họ chạy xuông1 nghỉ ngơi trong bóng râm của nó.

Two men were walking along one summer day. Soon it became too hot to go any further and, seeing a large plane tree nearby, they threw themselves on the ground to rest in its shade.

Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Trẻ Em

Vừa nhìn chằm chằm vào cành, một người đàn ông nói với người kia, “Đây là một cái cây vô dụng. Nó không có trái cây hoặc các loại hạt mà chúng ta có thể ăn và thậm chí chúng ta không thể sử dụng gỗ của nó cho bất cứ việc gì ”.

Gazing up into the branches one man said to the other, “What a useless tree this is. It does not have fruit or nuts that we can eat and we cannot even use its wood for anything.”

 

“Đừng vô ơn,” Người đàn ông kia trả lời. “Cái cây này cực kỳ hữu ích đối với chúng ta vào lúc này, che chắn cho chúng ta khỏi nắng nóng. Và anh đừng nên gọi cái cây là một thứ gì đó vô tích sự”.

“Don’t be so ungrateful,” rustled the other man in reply. “It is extremely useful to us at this very moment, shielding us from the hot sun. And you should not call it a good-for-nothing!”

Học Viết Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Bài học: Tất cả những sáng tạo của Chúa đều có mục đích tốt. Chúng ta đừng bao giờ coi thường các phước lành của Đức Chúa Trời.

Moral: All of God’s creations have a good purpose. We should never belittle God’s blessings.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95