Cha, Con, Và Bát Mỳ

Cha, Con, Và Bát Mỳ

Cha, Con, Và Bát Mỳ

Father, Son, And Bowl of Noodles

 

Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào.

One morning, the father cooked two bowls of noodles. One bowl had eggs on top, and one bowl without anything. He asked his son which bowls he wanted to eat.

>> Các Khóa Học Viết Online

Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói:

The boy pointed to the bowl of eggs and said:

 

– Con muốn ăn bát này ạ.

– I want this bowl.

 

– Nhường cho bố đi.

– Give it to dad.

 

– Không, bát mì này là của con

– No, this bowl of noodles is mine

 

– Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi.

– Give it to me? The father inquired.

 

– Con không nhường! – Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình.

– I don’t give you! – The boy resolutely answered and was satisfied with his decision.

 

Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng.

The father quietly watched his son finish eating the bowl of noodles, then began to eat his own bowl. To the last noodles, the son clearly saw in his father’s bowl two eggs.

 

Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng:

At this time, the father pointed to two eggs in a bowl of noodles, teaching his son that:

>> Khóa Học Viết Email

– Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng.

– You must keep this in mind, what your eyes see may not be enough, even not right.

 

Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng. Người cha hỏi:

And the next day, the father cooked two other bowls of egg noodles, one on top with eggs and the other without eggs. The father asked:

 

– Con ăn bát nào?

– Which bowl do you eat?

 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng. Thật ngạc nhiên, khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào. Trong khi đó, bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên mà còn một quả nữa ở dưới đáy.

Learning from the previous experience, the son immediately chose a bowl of noodles without eggs. Surprisingly, when the boy finished the bowl of noodles, there were still no eggs. Meanwhile, the father’s bowl of noodles has not only an egg on top but also an egg on the bottom.

 

Ông chỉ vào bát mì của mình và nói:

He pointed to his bowl of noodles and said:

 

– Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai à. Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con, tạt gáo nước lạnh vào con khiến con phải chịu thiệt thòi. Con không được quá khó chịu hay buồn bã. Hãy xem đó là một bài học.

– You can’t always rely on experience, son. Sometimes life will deceive you, throwing cold water on you, and causing you to suffer disadvantages. You must not be too upset or sad. Take it as a lesson.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Một thời gian sau, người cha lại nấu hai bát mì và hỏi con trai chọn bát nào. Lần này, cậu con trai muốn cha chọn trước. Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành. Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn, thần thái lần này bình tĩnh.

After a while, the father cooked two bowls of noodles and asked his son which bowls to choose. This time, the son wants his father to choose first. The father chose a bowl of noodles with eggs and ate it deliciously. The son took a bowl of eggless noodles and ate, his expression calmed this time.

 

Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng. Người cha mỉm cười nói với cậu con trai:

After eating for a while, he suddenly discovered that there were 2 eggs in his bowl. The father smiled and said to his son:

 

Con thấy không, khi con nghĩ tốt cho người khác, những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân, cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt.

“You see, when you think good for others, good things will come to you. When you do not care about your own interests, life will not let you suffer unfairness.”

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95