The Man and the Lion

The Man and the Lion

Người đàn ông và con sư tử

 

A Lion and a Man chanced to travel through the forest. They soon began to quarrel, for each of them boasted that he and his kind were far superior to the other both in strength and mind.

Một người đàn ông và một con sử tử cùng nhau đi qua khu rừng nọ. Đi được một đoạn, họ bắt đầu cãi nhau, ai cũng cho rằng loài của mình giỏi hơn, kể cả sức mạnh và trí thông minh.

And  they reached a clearing in the forest and there stood a statue. It was a representation of Heracles in the act of tearing the jaws of the Nemean Lion.

 

Cuối cùng họ đến một mảnh đất trống trong  khu rừng. Trên mảnh đất trống đó có một bức tượng tạc hình Héc-quyn đang xé xác Sư tử Nemea*.

 

 “See,” said the man, “that’s how strong we are! The King of Beasts is like wax in our hands!”

“Thấy chưa” – người đàn ông nói, “Chúng tôi mạnh như thế đó! Chúa tể của các loài thú cũng bị hạ gục dưới tay con người thôi!”

 

“Ho!” laughed the Lion, “a Man made that statue. It would have been quite a different scene had a Lion made it!”

“Haha!” Sư tử cười lớn, “Bức tượng đó do con người tạo nên. Nó sẽ rất khác nếu điều đó được tạo ra bởi một con sư tử.”

 

*Héc-quyn và sư tử Nemea (Hercules and the Nemean Lion) là câu chuyện kể về 1 trong 12 chiến công của Héc-quyn. Vùng Nemea có một con sư tử chuyên phá phách người dân, không ai có thể làm gì nó vì bộ lông vàng trên mình nó có thể chống đỡ mọi loại vũ khí, móng vuốt của nó thì sắc bén hơn kiếm và có thể xuyên qua mọi loại giáp. Héc-quyn được giao nhiệm vụ tiêu diệt con quái thú ấy. Chàng dùng mọi loại vũ khí được tặng bởi các vị thần cũng không tài nào đánh bại được con sư tử. Cuối cùng chỉ còn sức lực cơ thể, hec-quyn dùng hết sức ghì cổ đến khi sư tử mệt nằm thở hổn hển, chàng bèn lấy chính móng vuốt của con thú để kết liễu cuộc đời nó. Linh hồn của con sư tử Nemea trở thành chòm sao Sư tử trên bầu trời.

 

Theo: moralstories

Bản dịch thuộc bản quyền vietanhsongngu.com

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích