THỎ NON ĂN THỊT SÓI GIÀ

Thỏ non ăn thịt sói già

A young rabbit ate a old wolf meat: The teachings of the ancient people all leader need to know

 

Câu chuyện thứ nhất

The First Story

 

Một con thỏ non đứng trước động viết một bài văn. Một con sói già đi ngang qua hỏi: “Mày đang viết cái gì thế?”

A young rabbit standing in front of the cave wrote an essay. An old wolf came by and asked, “What are you writing?”

 

Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.

The rabbit replied, “Talk about how the young rabbit can eat an old wolf.”

 

Sói không tin, thỏ liền dẫn sói vào trong động. Một lúc sau, mình thỏ bước ra ngoài, tiếp tục viết nốt bài văn.

The wolf did not believe it, and the rabbit led the wolf into the cave. After a while, the rabbit walked out alone and continued to finish the essay.

 

Một con lợn săn đi ngang qua, lại hỏi: “Mày đang viết gì vậy?”

A hunting pig passed by, asking, “What are you writing?”

 

Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái lợn săn như thế nào”.

The rabbit replied, “Talk about how the young rabbits can eat a hunting pig.”

 

Lợn săn không tin, thỏ lại dẫn nó vào trong động.

The hunting pig did not believe,  the rabbit led him into the cave.

 

Cuối cùng, bên trong động, một con sư tử đang ngồi giữa đống xương sói và xương lợn, xỉa răng, đọc bài văn mà thỏ đưa cho một cách hài lòng, mãn nguyện.

Finally, inside the cave, a lion was sitting in the middle of the pile of wolf bones and pig bones, flossing his teeth, reading the text that the rabbit gave to him contentedly.

 

“Năng lực của nhân viên cao hay thấp, quan trọng phải xem bạn đang làm việc với ai”.

“The capacity of the staff is high or low, it is important to see who you are working with. ”

 

Với mỗi một người, không quan trọng là bạn làm việc gì mà quan trọng là bạn làm việc với ai, không quan trọng là bạn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mà quan trọng là bạn đang ở một sân chơi lớn cỡ nào. Lựa chọn chính là một việc quan trọng trong đời.

For each person, it doesn’t matter what you do, it matters who you work with, it doesn’t matter how much effort you make, but just how big you are at the playground. The choice is an important thing in life.

 

Khi bạn lựa chọn sai, bạn đổ ra bao nhiêu công sức cũng vô ích. Và muốn có lựa chọn đúng đắn, bạn sẽ phải biết tiềm lực thực sự của ông chủ cũng như sân chơi mà bạn đã chọn.

When you make the wrong choice, no matter how much effort you put into it is useless. And to make the right choice, you will have to know the true potential of the boss as well as the playground you have chosen.

Câu chuyện thứ hai

The second story

 

Trong lúc thiếu thận trọng, thỏ đã lỡ miệng kể cho bạn của nó nghe câu chuyện trên. Thông tin này dần dần lan ra khắp rừng sâu. Sư tử vô cùng giận dữ: “Nếu trong tuần này không tìm được thức ăn đưa về động, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi.”

In a careless manner, the rabbit accidentally told his friend the story above. This information gradually spread throughout the deep forest. The Lion is very angry: “If this week you cannot find food to bring back to the cave, I will eat your flesh.”

 

Nghe vậy, thỏ tiếp tục đứng ở cửa động viết văn. Một con hươu đi ngang qua hỏi: “Anh đang viết gì thế?”

Hearing that, the rabbit continued to stand at the entrance of the cave to write. A deer passed by and asked, “What are you writing?”

 

Thỏ trả lời: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.

The rabbit answered, “Talk about how the young rabbit can eat an old wolf.”

 

Hươu nói: “Việc này cả rừng đều biết cả rồi, anh vẫn còn muốn đùa à?”

Deer said: “This whole forest knows this, you still want to joke?”

 

Thỏ nói: “Chính vì cả rừng đều biết rồi nên tôi chỉ còn nước nghỉ hưu thôi. Sư tử nói muốn tìm một người thay thế tôi, lẽ nào anh không muốn đảm nhiệm công việc này thay tôi sao?”

Rabbit said, “Because the forest already knows this, I have to stop this now. The lion said he wanted to find someone to replace me, so don’t you want to take over this job for me?”

 

Cuối cùng, hươu đã không giữ được mình trước cám dỗ, nó theo thỏ vào trong hang.

Finally, the deer surrendered to temptation, following the rabbit into the cave.

 

Một lúc sau, thỏ một mình ra khỏi động, tiếp tục viết văn.

After a while, the rabbit left the cave alone, continuing to write.

 

Ngựa đi ngang qua, sự việc tương tự lại tái diễn.

A horse passed by, the same thing happened again.

 

Trong động, sư tử vô cùng thỏa mãn, nằm đọc bài văn mà thỏ đưa.

In the cave, the lion is extremely satisfied, lying and reading the text given by the rabbit.

 

Nhân viên bán hàng làm thế nào để phát triển, mang lại lợi ích cho ông chủ?

A salesman, how to grow and bring benefits for the boss?

 

Bí quyết của bản thân không được tùy tiện tiết lộ. Một khi đã tiết lộ ra ngoài, bắt buộc phải có biện pháp bổ sung.

Your secret is not arbitrarily disclosed. Once disclosed, additional effective action is required.

 

Thỏ non ăn thịt sói già: Lời dạy của người xưa người lãnh đạo ai cũng cần biết

 

Nhân viên buộc phải không ngừng tạo ra giá trị cho ông chủ. Khi giá trị mà bạn tạo ra, cống hiến cho ông chủ nhỏ hơn giá trị mà bạn hưởng thụ, đó là lúc bạn phải đi.

Employees are forced to constantly create value for their boss. When the value you create and contribute to your boss is smaller than the value you enjoy, that’s when you have to go.

 

Với người đi làm thuê, khi giá trị bạn tạo ra cho ông chủ nhỏ hơn giá trị mà bạn nhận được, đó là lúc bạn phải đi.

For employees, when the value you create for your boss is less than the value you get, that’s when you have to go.

 

Câu chuyện thứ ba

The third story

 

Sư tử ngày một lớn, đồ ăn mà thỏ kiếm được không đủ để nhét đầy bụng nó. Sư tử liền nói với thỏ: “Lượng đồ ăn của ta phải tăng gấp đôi. Trước đây 4 ngày một con hươu nhưng bây giờ 2 ngày phải cung cấp một con. Nếu trong một tuần không có thay đổi, ta sẽ phải ăn thịt ngươi.”

The lion is growing up, the food that rabbits earn is not enough to fill his belly. The lion then said to the rabbit, “The amount of my food has to be doubled. A deer I ate for 4 days but now 2 days a deer have to be provided. If there is no change in a week, I will eat you”

 

Thỏ chỉ biết chấp nhận mệnh lệnh, ra khỏi động, chạy vào tận sâu trong rừng.

The rabbit only accepted the order, got out of the cave, ran deep into the forest.

 

Nó nhìn thấy một con sơn dương: “Anh có tin thỏ có thể dễ dàng ăn thịt một con sói không?”

He saw a chamois: “Do you believe rabbits can easily eat a wolf?”

 

Sơn dương không tin, thỏ liền dẫn nó về động.

Chamois did not believe it and he immediately led him to the cave.

 

Một lát sau, nó lại đi ra và tiếp tục vào rừng.

After a while, it went out and continued into the forest.

 

Lần này nó gặp một con lợn rừng. Sự việc tương tự lại xảy ra. Thì ra động vật ở sâu trong rừng chưa biết câu chuyện giữa thỏ và sư tử.

This time he met a boar. The same thing happened again. It turns out that animals deep in the forest do not know the story between rabbits and lions.

 

Và cuối cùng, không ai khác vẫn chính là sư tử nằm khểnh trong động xỉa răng và đọc bài văn của thỏ.

And finally, no one else is still the lion lying in the cave, flossing his teeth, and reading a rabbit’s essay.

 

Làm thế nào để thay đổi hình thức kinh doanh cũ?

How to change the old business form effectively?

 

Không ngừng mở rộng thị trường mới, không ngừng khai thác các mô hình kinh doanh chính là cách tốt để phá vỡ thế cục khó khăn. Khi bạn thực sự không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề, hãy cứ đi ra ngoài xem sao!

Constantly expanding new markets, constantly exploring business models is a good way to break a difficult situation. When you really cannot think of how to solve the problem, just go out!

 

Khi cạn kiệt ý tưởng, hãy ra ngoài đi vài vòng xem sao, biết đâu sẽ nảy ra nhiều sáng kiến thú vị.

When you run out of ideas, go out for a few rounds, maybe there will be many interesting initiatives.

 

Câu chuyện thứ tư

The fourth story

 

Theo thời gian, sư tử vì cứ ăn rồi lại ngủ nên nó ngày càng béo. Một hôm, sư tử quyết định ra ngoài dạo bộ. Đột nhiên, nó phát hiện cửa hang trở nên nhỏ quá, nó không thể đi qua được.

Over time, the lion kept eating and sleeping so he became increasingly fat. One day, the lion decided to go out for a walk. Suddenly, it found the cave door was too small, so he could not pass through.

 

Thỏ đứng ngoài cửa hang đắc ý nói: “Từ nay về sau, việc gì ngài cũng phải nghe tôi, nếu không đừng có mơ đến việc tôi mang thức ăn cho ngài ăn.”

The rabbit standing outside the cave said happily, “From now on, you will have to listen to me. If not, do not think about I will bring you food to eat.”

 

Sư tử không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi! Chỉ cần ngươi cho ta ăn, việc gì ta cũng đồng ý!”

The lion has no other way, must say: “Alright! As long as you feed me, I agree!”

 

Khi đó, sư tử mới phát hiện bài văn mới của thỏ.

At that time, the lion discovered a new paper of the rabbit.

 

Thỏ mượn uy lực của sư tử như thế nào?

How could the rabbit borrow the power of the lion?

 

Thỏ thiết kế cho sư tử một cuộc sống vô lo vô nghĩ về vật chất, nhưng nó mượn oai sư tử để nâng tầm ảnh hưởng của mình trong rừng sâu, nhẫn nhục chịu đựng cuối cùng nắm quyền không chế trong tay, tất cả những gì nó đã bỏ ra đều đáng bỏ ra, không hề phí hoài.

The rabbit designed a carefree life for the lion. However, he borrowed the lion’s majesty to raise his influence in the deep forest, He endured and eventually took control in his hand. Everything he has spent is worth, not wasted.

Câu chuyện thứ năm

The fifth story

 

Uy phong của thỏ trong rừng càng lúc càng vang xa, con vật nào cũng biết đến cả sư tử vẫn phải nghe lời thỏ.

The power of the rabbit has become more and more popular in the forest. Every animal knows that even the lion must obey the rabbit.

 

Dần dần, thỏ trở nên ngang ngược bá đạo, bắt nạt trên dưới. Cuối cùng có một ngày, người thợ săn xuất hiện, bắt sống thỏ và dán một tờ giấy lên cửa động: “Trong cuộc sống luôn có người mạnh hơn mình”.

Gradually, the rabbit became unruly and bullied all in the forest. Finally, one day, a hunter appeared, caught the rabbit alive and stuck a piece of paper on the cave door: “In life, there is always someone stronger than me.”

 

Luôn luôn tự đắc, con thỏ không ngờ cũng có ngày mất mạng trong tay người thợ săn. Vì thế cho nên, làm người, đừng quá đắc ý mà quên mất bản thân đang ở đâu.

With his own conceit, the rabbit was unexpectedly killed in a hunter’s hands. Therefore, as a human being, do not be too contentious to forget where you are.

 

 

Nguồn:

vietanhsongngu.com

Trí Thức Trẻ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích