Tên thợ cắt tóc độc ác

Tên thợ cắt tóc độc ác

The evil barber

 

Như chúng ta đều biết Birbal không chỉ là cố vấn thân cận được vua Akbar tin cậy, mà ông còn được rất nhiều người dân yêu quý bởi sự thông thái vốn có của mình. Mọi người từ khắp muôn nơi đến xin ông lời khuyên cho vấn đề của mình. Tuy nhiên, trong triều đình có một phe phái những vị quan lại đố kị với tiếng tăm của Birbal và ghen ghét ngàu. Bề ngoài họ tán dương và ca tụng nhưng bên trong họ cực kì căm ghét Birbal, và sẵn sàng tìm cách giết ông.

As we all know, Birbal was not only Emperor Akbar’s favorite minister but also a minister dearly loved by most of the commoners, because of his ready wit and wisdom. People used to come to him from far and wide for advice on personal matters too.  However, there was a group of ministers that were jealous of his growing popularity and disliked him intensely. They outwardly showered him with praise and compliments, but on the inside, they began to hatch a plot to kill him.

 

Một ngày, bè lũ quan lại kia tiếp cận thợ cắt tóc của nhà vua với kế hoạch. Do tên thợ cắt tóc là một người cực kì thân cận với vua, bọn chúng đề nghị hắn ta giúp sức tống khứ Birbal mãi mãi. Tất nhiên, bọn chúng sẽ cho hắn một số lớn vàng bạc đổi lại. Tên thợ cắt tóc đồng ý.

One day they approached the king’s barber with a plan. As the barber was extremely close to the king, they asked him to help them get rid of Birbal permanently. And of course, they promised him a huge sum of money in return. The wicked barber readily agreed.

 

Một thời gian sau khi vua triệu thợ cắt tóc để phục vụ, tên thợ bắt đầu câu chuyện về phụ vương của vua Akbar, người mà hắn cũng đã từng được phục vụ. Hắn ca ngợi mái tóc đẹp, mềm mượt của người. Sau một hồi suy nghĩ, hắn hỏi nhà vua rằng khi mà ngài đang tận hưởng sự thịnh vượng tuyệt vời như vậy, thì ngài đã cố gắng làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho tổ tiên của ngài hay chưa.

The next time the king required his services, the barber started a conversation about the emperor’s father who he also used to serve. He sang praises of his fine, silky-smooth hair. And then as an afterthought, he asked the king that as he was enjoying such great prosperity, had he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestors?

 

Nhà vua nổi giận vì sự ngu ngốc đến láo xược và nói với tên thợ cắt tóc rằng không thể làm gì được nữa vì tổ tiên đã chết từ lâu. Tên thợ cắt tóc liền nhắc đến một phù thủy mà hắn biết có thể giúp được việc này. Hắn nói bà phù thủy kia có khả năng đưa một người tới thiên đàng để hỏi han về vua cha. Nhưng tất nhiên người này sẽ phải được lựa chọn cẩn thận; anh ta sẽ phải đủ thông minh để làm theo hướng dẫn của pháp sư cũng như đưa ra các quyết định ngay tại chỗ. Anh ta phải khôn ngoan, thông minh và có trách nhiệm. Sau đó tên thợ cắt tóc đã đề cử người giỏi nhất cho nhiệm vụ này – người khôn ngoan nhất trong tất cả các vị quan lại đó là Birbal.

The king was furious at such impertinent stupidity and told the barber that it was not possible to do anything because they were already dead. The barber mentioned that he knew of a magician who could come of help. The magician could send a person up to heaven to enquire about his father. But of course, this person would have to be chosen very carefully; he would have to be intelligent enough to follow the magician’s instructions as well as make on-the-spot decisions. He must be wise, intelligent, and responsible. The barber then suggested the best person for the mission – the wisest of all ministers, Birbal.

 

Vua Akbar cực kì hứng thú khi nghe về việc vua cha đã quá cố và yêu cầu tên thợ cắt tóc chủ trì mọi việc. Vua hỏi cần chuẩn bị những gì cho lễ nghi, tên thợ cắt tóc giải thích phải rước Birbal đến nghĩa trang và trói trên giàn thiêu. Bà phù thủy sẽ đọc những câu thần chú và đưa Birbal lên thiên đàng thông qua làn khói. Những câu thần chú sẽ bảo vệ Birbal khỏi ngọn lửa.

The king was very excited about hearing from his dead father and asked the barber to go ahead. He asked him what was needed to be done. The barber explained that they would take Birbal in a procession to the burial grounds and light a pyre. The magician would then chant some ‘mantras’ as Birbal would ascend to the heavens through the smoke. The chanting would help protect Birbal from the fire.

 

Vua Akbar vui mừng thông báo cho Birbal kế hoạch. Birbal nói rằng ông thấy đó là một ý tưởng thông minh và muốn biết ai đã đưa ra ý tưởng này. Khi nghe được rằng ý tưởng này là của tên thợ cắt tóc, Birbal đồng ý lên thiên đàng với điều kiện ông cần một chút vàng bạc cho chuyến đi dài cùng một tháng để sắp xếp chuyện gia đình khi không có ông ở bên. Vua đồng ý mọi điều kiện.

The king happily informed Birbal of this plan. Birbal said that he thought it a brilliant idea and wanted to know the brain behind it. When learning that it was the barber’s idea, he agreed to go to heaven on condition that he be given a large sum of money for the long journey as well as one month’s time to settle his family so that they had no trouble while he was gone. The king agreed to both conditions.

 

Trong khoảng thời gian một tháng, Birbal tìm được vài người đáng tin để xây một đường hầm bí mật từ nghĩa trang về đến nhà mình. Và đến ngày làm lễ, sau khi dàn thiêu được thắp lửa, Birbal đã trốn thoát qua cánh cửa được che giấu của đường hầm. Ông trốn trong căn nhà của mình ba tháng và không cắt tóc cũng như cạo râu.

In the duration of this month, he got a few trustworthy men to build a tunnel from the funeral grounds to his house. And on the day of the ascension, after the pyre had been lit, Birbal escaped through the concealed door of the tunnel. He disappeared into his house where he hid for a few months while his hair and beard grew long and unruly.

 

Trong ba tháng đó, mọi kẻ ghen ghét Birbal vui mừng tổ chức tiệc tùng liên miên vì nghĩ rằng chúng đã nhìn ông lần cuối. Rồi một ngày sau bao nhiêu tháng qua, Birbal xuất hiện trước cung điện cùng tin tức về vua cha. Vua Akbar vui mừng tột độ khi Birbal trở về và sẵn sang hàng tá câu hỏi. Birbal kể rằng cố hoàng đế đang sống rất hạnh phúc và có tất cả mọi thứ trừ một điều.

In the meantime, his enemies were rejoicing as they thought that they had seen the last of Birbal.  Then one day after many, many months Birbal arrived at the palace with news of the king’s father. The king was extremely pleased to see him and ready with a barrage of questions. Birbal told the king that his father was in the best of spirits and had been provided with all the comforts except one.

 

Nhà vua muốn biết những gì còn thiếu bởi vì bây giờ ông nghĩ rằng ông đã tìm thấy một cách để đưa đồ vật và con người lên thiên đàng. Birbal nói rằng trên thiên đàng không có thợ cắt tóc, do đó râu và tóc của vua cha trở nên rất dài và khó chịu, đó chính là lý do tại sao ngay cả ông cũng buộc phải để râu và tóc dài. Birbal nói rằng vua cha muốn có một người thợ cắt tóc giỏi.

The king wanted to know what was lacking because now he thought he had found a way to send things and people to heaven. Birbal answered that there were no barbers in heaven, which is why even he was forced to grow his own beard. He said that his father had asked for a good barber.

 

 

Không lưỡng lự, vua Akbar quyết định đưa thợ cắt tóc của mình lên thiên đàng phục vụ cha. Vua cho gọi thợ cắt tóc và bà phù thủy đến thực hiện nghi lễ lên thiên đàng. Tên thợ cắt tóc không thể giải thích một lời nào và hắn biết rằng hắn đã mắc vào chính bẫy của mình. Khi ngọn lửa thiêu bùng lên, hắn chết ngay tại chỗ.

So the king decided to send his own barber to serve his father in heaven. He called both the barber and the magician to prepare to send him to heaven. The barber could say absolutely nothing in his own defense as he was caught in his own trap. And once the pyre was lit he died on the spot.

 

Theo: moralstories

Ảnh: giaidieucuocsong

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích