Con lừa lười biếng

Con lừa lười biếng

Lazy Donkey

 

Bhola có một chú lừa tên là Khandya. Bhola là một người chủ rộng lượng và tốt bụng. Thế nhưng chú lừa của ông lại là một kẻ lười biếng và luôn trốn tránh công việc.

Bhola owns a donkey called Khandya. Bhola is a very tolerant and kind master. The donkey is lazy and is always finding ways to avoid work.

 

Một lần trong khi chở đống muối trên lưng, Khandya ngã xuống suối. Nó nhận ra rằng sau cú ngã thì số muối trên lưng nhẹ đi rất nhiều do bị tan trong nước.

Once while returning with loads of salt on his back, Khandya falls in the river. He realizes that the fall has lessened the weights of the sacks as the salt has dissolved in the water.

 

Những ngày tiếp theo, Khandya cố tình rơi xuống nước mỗi ngày. Bhola không hài lòng vì hành động của Khandya vì nó đang làm tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Ông quyết định dạy Khandya một bài học.

The next few days Khandya purposely falls into the water every day. Bhola is unhappy at the way Khandya is behaving because he is losing money in the process. He decides to teach Khandya a lesson.

 

Ngày hôm sau, thay vì những bao muối, ông cho Khandya chở những túi bông. Khandya chả hề biết về sự thay đổi này. Theo kế hoạch, nó rơi xuống suối và làm ướt  những cái bao. Nó ngạc nhiên khi thấy đống này nặng không chịu được. Chủ nhân của nó cũng bắt đầu đánh nó.

The next day instead of salt bags he loads Khandya with bags of cotton. Khandya is unaware of the change. As planned, he falls into the water and gets the bags wet. He is surprised to find the load unbearable. His otherwise master also starts beating him.

 

Khandya nhận ra bài học của mình và bắt đầu hành xử đúng mực.

Khandya learns his lesson and starts behaving.

 

Đạo đức: Làm việc với sự trung thực và chân thành vì sự lười biếng sẽ hủy hoại bạn

Moral: Work with honesty and sincerity because laziness will ruin you.

 

Theo: moralstories

Ảnh: pixabay.com

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích